Henkilöstömme20182019
Miehet77 hlöä, n 76 %80 hlöä, n. 75 %
Naiset24 hlöä, n. 24 %26 hlöä, n. 25 %
Konsernin palveluksessa keskimäärin101106
Henkilöstön keski-ikä46 vuotta45 vuotta
Keskimääräinen palvelusaika, vuotta?n. 13,5 vuottan. 14 vuotta
Tapaturmataajuus20182019
Tapaturmataajuus16,298,59
Sähkö- ja lämmöntuotanto20182019
Sähköntuotanto, GWh4 5023 994
Lämmöntuotanto, GWh1 3651 366
Ympäristövaikutukset:20182019
CO2-päästöt, g/kWh212154
Sivutuotteiden hyötykäyttö20182019
tuhkat, %100100
kipsi, %100100
EPV Energian tuotanto-osuuksilla hankitun sähkön typpi-, rikki- ja hiukkaspäästöt20182019
Typenoksidipäästöt, mg/kWh240,7135,5
Rikkidioksidipäästöt, mg/kWh179,697,1
Hiukkaspäästöt, mg/kWh179,64,7
Taloudelliset vaikutukset, MEUR20182019
Ostot323,4289,3
Investoinnit55,241,1
Palkat ja muut korvaukset henkilöstölle7,17,6
Verot ja sosiaaliset kulut1,62,5
Kiinteistöverot kokonaisuudessaan1,41,6
Nettorahoituskulut luotonantajalle6,25,2
Lainanlyhennykset rahoittajille (netto)-32,116,7
Energian toimitusvarmuus20182019
Sähkön siirto (kulutukseen luovutus verkosta), GWh7 2065 391*
110 kV voimajohtoja hallinnassa, km847866
Verkon häiriöt, kpl1214
näistä oli pysyviä vikoja (yli 3 min), kpl01
* 2/2019 alkaen EPV Alueverkon luvuista poistui Sellee-Röyttä osuuden merkittävä siirtoteho EPV Teollisuusverkkojen vastuulle.
Tehtyjen auditointien määrä20182019
sisäiset auditoinnit49
ulkoiset auditoinnit22