EPV Energia Oy (EPV) on suomalainen energiayhtiö, joka tuottaa ja hankkii sähköä ja lämpöä ja toimittaa sen osakkailleen eli kotimaisille energiayhtiöille omakustannushintaan. Toimintatapaa kutsutaan mankalaperiaatteeksi, joka mahdollistaa osakkaille mittavat energiahankkeet ja alhaiset tuotantokustannukset.

EPV Energialla on yli 65 vuoden kokemus vastuullisesta energiantuotannosta. Panostamme määrätietoisesti päästöttömään ja toimintavarmaan energiantuotantoon. Yhtiö on uudistanut energiantuotantopalettiaan voimakkaasti, minkä ansiosta hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Tavoitteenamme on hiilineutraali sähköntuotanto vuoteen 2035 mennessä.

Yhtiö on päästöttömän energiantuotannon edelläkävijä esimerkiksi tuulivoiman ja kotimaisen metsäenergian hyödyntämisessä. EPV Energian strategian mukaan määrätietoista panostamista päästöttömään energiantuotantoon jatketaan myös tulevaisuudessa.

Konsernin sähkönhankinta oli vuonna 2019 yhteensä 4 343 GWh, joka vastaa 5 % kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä. Viime vuonna entistä suurempi osuus energiasta tuotettiin päästöttömästi:

 • Ydinvoima 1 236 GWh
 • Vesivoima 880 GWh
 • Tuulivoima 755 GWh
 • Biopolttoaineet 244 GWh
 • Kivihiili 240 GWh
 • Turve 461 GWh
 • Teollisuuskaasut 175 GWh
 • Muu fossiilinen 2 GWh
 • Markkinasähkö 350 GWh

Vuonna 2019 EPV Energian hankkiman sähkön keskimääräinen hiilidioksidipäästö (CO2) oli 154,2 g/kWh. Yhtiön osakkaille toimitetun sähkön tuottamisessa käytettiin ydinpolttoainetta keskimäärin 0,8 mg/kWh.

Tuotanto-osuuksilla hankitun sähkön keskimääräiset päästöt olivat vuonna 2019:

 • Typenoksidipäästöt 135,5 mg/kWh
 • Rikkidioksidipäästöt 97,1 mg/kWh
 • Hiukkaspäästöt 4,7 mg/kWh

EPV Energian CO2-ominaispäästöt

Yli 65 vuoden kokemus vastuullisesta energiantuotannosta

EPV Energia perustettiin vuonna 1952 nimellä Etelä-Pohjanmaan Voima. Yhtiön juuret ovat Pohjanmaalla, jossa alueen sähkölaitokset halusivat yhdistää voimansa sähkön kysynnän lisääntyessä. Vuosikymmenten aikana EPV Energian toiminta on laajentunut koko Suomeen ja myös Ruotsiin.

Omaisuuserien kehitys M€ (tase, vastaavaa)20152016201720182019
Pysyvät vastaavat497,77531,73626,86630,49625,12
Vaihto-omaisuus6,195,565,825,947,18
Pitkäaikaiset saamiset63,0435,2638,7945,3065,23
Lyhytaikaiset saamiset103,8876,0475,0866,2069,95
Rahat ja pankkisaamiset40,5971,2450,6979,5368,94
Yhteensä711,47719,83797,24827,46836,41

Rahoituserien kehitys M€ (tase, vastattavaa)20152016201720182019
Oma pääoma359,72346,11356,41345,81370,70
Vähemmistöosuus7,547,617,998,098,11
Pitkäaikainen vieras pääoma280,75294,37330,18373,76320,43
Lyhytaikainen vieras pääoma63,4671,74102,6699,80137,17
Yhteensä711,47719,83797,24827,46836,41