EPV VERKKOLIIKETOIMINTA

EPV Verkkoliiketoiminta -alueella tuotetaan palveluja pääosin EPV Energian osakkaille, konsernin omille yhtiöille sekä sähkön siirron asiakkaina toimiville sähkönjakeluyhtiöille ja sähkön loppukäyttäjille.

EPV verkkoliiketoiminnan alueella saatiin valmiiksi useita eri voimajohto- ja sähköasemahankkeita vuoden 2019 aikana. Sähkönsiirron varmuus pysyi hyvällä tasolla, ja sähköverkkojen kyberturvallisuutta ryhdyttiin kehittämään määrätietoisesti. Sähkön tuotannon vastaanotto verkkoon kasvoi, kun uudet tuulivoimaliittymät valmistuivat ja aloittivat tuotannon sekä uusi vesivoimalaitos siirtyi EPV Alueverkko Oy:n asiakkaaksi. Myös verkossa oleviin kasvihuoneliittymiin tuli tehokorotuksia laajennusinvestointien kautta.

EPV Alueverkko Oy (EPA) on EPV Energia Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö. EPA:lla on asiakkaana jakeluverkkoyhtiöitä, suurteollisuutta, kasvihuoneviljelmiä ja energia-alan tuotantolaitoksia Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla sekä Pohjois-Suomessa.

– Vuosi 2019 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, kun EPV Alueverkko ja EPV Tuotantoverkot toimivat fuusioituneena EPV Alueverkon nimellä. Sulauttaminen kevensi liiketoiminta-alueen byrokratiaa, kertoo liiketoiminta-alueen johtaja Jukka Rajala.

Rakennus- ja laajennushankkeet vahvistivat verkkotoimintaa

Verkkoliiketoiminnan rakennushankkeiden osalta 2019 oli aktiivinen vuosi. Useita voimajohtohankkeita valmistui, osa oli rakenteilla ja osa luvitusvaiheessa.

Vuoden 2019 aikana valmistuneet voimajohdot:

 • Petolahti – Vaskiluoto, 32 km
 • Seinäjoki – Itikka – Niemistö, 10 km
 • Vöyri – Lotlax, 5 km

Luvitusvaiheessa olleet voimajohdot:

 • Kristiinankaupunki – Perälä, 25 km
 • Brändskogen – Rajavuori, 23 km

Myös 2019 uusia sähköasemahankkeita valmistui ja suunnittelu/rakennusvaiheessa oli useita, johtuen verkon kehitys- ja uusien asiakkaiden liittämistarpeista, erityisesti tuulivoiman osalta.

Vuoden 2019 aikana valmistuneet sähköasemat:

 • Kuutamolahden sähköasema
 • Niemistön kytkinasema
 • Brännaksen sähköasema
 • Petolahden sähköaseman laajennus
 • Närpiön sähköaseman laajennus

Rakenteilla olleet tuulivoimapuistojen sähköasemahankkeet:

 • Norin sähköaseman laajennus Teuvalla
 • Saunamaan tuulivoimapuiston liittymissähköaseman rakentaminen Teuvalla

Uudet OPGW-valokuitu-ukkosjohtimet parantavat kyberturvallisuutta ja käyttövarmuutta sekä varmistavat verkon tietoliikenteen

EPA asensi voimajohtoihinsa 2019 uusia OPGW-valokuitu-ukkosjohtimia 70 kilometriä, minkä jälkeen sitä on jo yhteensä noin 300 kilometriä. Valokuitu kulkee ukkosköyden sisällä varmistaen samalla tietoliikenneyhteyden sähköasemien ja valvomojen välissä.

– Omalla valokuidulla tiedonsiirto saadaan varmennettua, eikä se ole enää niin riippuvainen kaupallisista teleoperaattoreista, Rajala kertoo.

Tämä parantaa sähköasemien käyttövarmuutta, jolloin saadaan 24 h käytettävyys myös sähkökatkojen osalta ilman, että viestiyhteydet asemille menetetään. OPGW-valokuitu-ukkosjohtimia lisätään tulevaisuudessa kaikkiin EPA:n voimajohtoihin.

Kun tieto kulkee omassa tietoliikenneverkossa yleisen kuituverkon sijaan, myös kyberturvallisuus paranee ja on omissa käsissä.  

Ensimmäiset valokuitu-ukkosjohtimet otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana, ja täysimittaisesti niitä hyödynnetään vuonna 2022.

EPV hankki käyttöönsä Isokangas – Maalismaa – Niinisuo -voimajohdon

Fingridiltä jäi tarpeettomaksi voimajohto reitillä Isokangas – Maalismaa – Niinisuo, joten EPV hankki sen itselleen. Pohjolan Voiman vesivoimalaitos liittyi uuteen verkkoon.

– Uuden asiakasliittymän lisäksi saimme potentiaalia liittää verkkoon muutakin, Rajala toteaa.

Uudessa voimajohdossa oli vuoden aikana yksi ns. pysyvä häiriö, mutta sitä lukuun ottamatta EPA:n sähkönsiirron varmuus oli normaalilla hyvällä tasolla. Verkossa oli yhteensä 14 häiriötä, joka ei yleensä aiheuta merkittävää haittaa.

– Häiriöt olivat lyhyitä, puolen sekunnin mittaisia katkoja.

Suurhäiriöharjoitus toi esiin hyviä kehityskohtia

Suomen Huoltovarmuuskeskus järjesti vuoden 2019 aikana Länsi-Suomen alueella suurhäiriöharjoituksen, jossa myös EPA oli mukana. Harjoituksessa simuloitiin tilanne, jossa sähköt ovat kaksi viikkoa poikki. Harjoituksessa testattiin viestiyhteyksien toimintaa, yhteistyötä ja varautumisohjeistuksen suunnitelmia. Mukana harjoituksessa oli 260 henkeä.

– Harjoituksen kokemusten perusteella kehitämme edelleen toimintaamme ja toteutamme korjaavia toimenpiteitä sekä päivitämme häiriöselvitys-, varautumis- ja kriisivalmiusohjeitamme, Rajala kertoo.

 

EPA kulutukseen luovutus verkosta

 

* 2/2019 alkaen EPV Alueverkon luvuista poistui Sellee-Röyttä osuuden merkittävä siirtoteho EPV Teollisuusverkkojen vastuulle.

EPA kulutuksen suurin tunnin huipputeho