EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA €1.1.-31.12.20191.1.-31.12.2018Liitetieto
LIIKEVAIHTO138 728 405,29169 262 200,021
Liiketoiminnan muut tuotot7 242 499,224 266 067,182
Materiaalit ja palvelut-87 213 928,48-99 150 967,833
Henkilöstökulut-5 222 559,98-4 810 915,004
Poistot ja arvonalentumiset-459 820,88-3 126 998,305
Liiketoiminnan muut kulut-54 739 915,94-71 607 672,086
LIIKETULOS-1 665 320,77-5 168 286,01
Rahoitustuotot ja -kulut-823 176,54-1 433 149,027
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA-2 488 497,31-6 601 435,03
Tilinpäätössiirrot
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus-324 628,99574 215,48
Saadut konserniavustukset 6 050 000,00 6 028 314,64
5 725 371,016 602 530,12
Tuloverot - 628 604,730,008
TILIKAUDEN TULOS 2 608 268,97 1 095,09