Vakaasti kohti päästöttömyyttä

Vuosi 2019 oli EPV Energialla hyvä sähkön- ja lämmöntuotantovuosi. Vastasimme edelleen kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan ja investoimme voimakkaasti päästöjen vähentämiseen. Valmistaudumme strategiassamme täysin päästöttömään energiajärjestelmään.
Toimitusjohtajan katsaus

343,43 M€

Liikevaihto

40,98 M€

Investoinnit

45,3 %

Omavaraisuusaste

106

Henkilöstö

EPV Voima

Lue lisää

EPV Lämpö

Lue lisää

EPV Tuulivoima ja uusi teknologia

Lue lisää

EPV Verkkoliiketoiminta

Lue lisää

EPV Energianhallinta

Lue lisää

Tilinpäätös

Lue

Hallituksen toimintakertomus 2019

Toimintakertomus

Yritysvastuuraportti 2019

Toimimme jatkuvasti taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen vastuullisuuden puolesta. Lue yritysvastuun toimistamme vuoden 2019 aikana.

Lue EPV:n yritysvastuuraportti 2019
Tulosta vuosikertomus pdf-tiedostoksi
Tulosta

Sähköntuotanto

Vuonna 2019 konsernimme sähköntuotanto oli yhteensä 4 343 GWh.

Uusiutuvat

0.0% Vesivoima 880 GWh
0.0% Tuulivoima 755 GWh
0.0% Puu + muu bio 244 GWh

Päästöttömät

22.1% Vesivoima 880 GWh
18.9% Tuulivoima 755 GWh
6.1% Puu + bio 244 GWh
30.9% Ydinvoima 1236 GWh
4.4% Teollisuuskaasut 175 GWh

Kotimaiset

2.1% Vesivoima 85 GWh
18.9% Tuulivoima 755 GWh
6.1% Puu + muu bio 244 GWh
30.9% Ydinvoima 1236 GWh
4.4% Teollisuuskaasut 175 GWh
11.6% Turve 461 GWh

Muu

0.0% Kivihiili 240 GWh
0.0% Muu fossiilinen 2 GWh