KONSERNIN TULOSLASKELMA €1.1.-31.12.20191.1.-31.12.2018Liitetieto
LIIKEVAIHTO343 431 466,65362 267 816,671
Valmistus omaan käyttöön904 405,63833 075,19
Liiketoiminnan muut tuotot9 478 876,103 713 389,502
Materiaalit ja palvelut-221 369 893,73-240 925 727,963
Henkilöstökulut-9 268 822,15-8 645 477,484
Poistot ja arvonalentumiset-27 699 440,52-27 412 539,335
Liiketoiminnan muut kulut-69 568 092,25-83 937 070,676
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta-631 468,85-3 152 456,58
LIIKETULOS25 277 030,882 741 009,34
Rahoitustuotot ja -kulut-5 220 283,83-6 194 880,497
TULOS ENNEN VEROJA20 056 747,05-3 453 871,15
Tuloverot-4 276 136,61-181 993,558
Vähemmistöosuudet -24 026,17 -92 948,71
TILIKAUDEN TULOS 15 756 584,27 -3 728 813,41