KONSERNITASE €31.12.201931.12.2018Liitetieto
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet22 454 288,6024 809 982,899
Aineelliset hyödykkeet459 120 088,29448 409 891,9210
Sijoitukset12
Osuudet saman konsernin yrityksissä263 570,01263 570,01
Osuudet omistusyhteysyrityksissä138 089 172,64151 815 020,41
Muut osakkeet ja osuudet 5 192 763,94 5 195 791,32
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ625 119 883,48630 494 256,55
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus7 176 414,585 940 285,6513
Pitkäaikaiset saamiset65 229 840,9845 294 653,9014
Lyhytaikaiset saamiset69 949 179,6366 200 741,0715
Rahat ja pankkisaamiset 68 937 893,48 79 533 837,62
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ211 293 328,67196 969 518,24
836 413 212,15 827 463 774,79
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA16
Osakepääoma13 773 219,8013 773 219,80
Osakeanti663 000,000,00
Ylikurssirahasto0,0051 932 551,84
Arvonkorotusrahasto0,001 244 855,67
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto258 495 627,79191 144 359,28
Vararahasto0,005 272 584,10
Muut rahastot yhteensä258 495 627,79196 416 943,38
Edellisten tilikausien tulos82 012 724,1386 178 561,00
Tilikauden tulos 15 756 584,27 -3 728 813,41
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ370 701 155,99345 817 318,28
VÄHEMMISTÖOSUUS8 112 498,008 088 471,83
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka20 535 896,1017 086 618,2017
Pitkäaikainen vieras pääoma299 891 013,13356 672 479,5018
Lyhytaikainen vieras pääoma 137 172 648,94 99 798 886,9819
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ457 599 558,17473 557 984,68
836 413 212,15 827 463 774,79