Vuosi 2019 oli EPV Energialla hyvä sähkön- ja lämmöntuotantovuosi. Vastasimme edelleen kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan ja investoimme voimakkaasti päästöjen vähentämiseen. Valmistaudumme strategiassamme täysin päästöttömään energiajärjestelmään. 

Vuonna 2019 EPV Energia tuotti merkittävästi liiketaloudellista lisäarvoa omistajilleen suhteessa energian yleiseen markkinahintaan. Myös päästöt putosivat edelliseen vuoteen nähden huomattavasti. Olemme siis oikealla polulla kohti valtion ja EU:n tavoitteita saada Suomi ja Eurooppa hiilineutraaliksi. Tämä on linjassa myös EPV:n oman strategian kanssa, ja tähtäämme toimissamme jo täysin päästöttömään sähkö- ja lämpöjärjestelmään.

Suomen suurin lämpövarasto Vaasaan

Yksi vuoden 2019 tärkeimmistä investointipäätöksistä päästöttömyyttä ajatellen oli Vaasan Vaskiluodon lämpövarasto. Valmistuessaan varastosta tulee Suomen suurin. Se mahdollistaa uudenlaisen päästöttömän lämpöjärjestelmän kehittämisen. Lyhyellä tähtäimellä lämpövarasto tulee merkittävästi alentamaan kivihiilen käyttöä ja pitkällä tähtäimellä se helpottaa merkittävästi tulevaisuuden päästöttömien kaukolämpöratkaisujen tekemistä.

Teimme Vaskiluodon voimalaitoksen alueella myös maakauppoja Wärtsilän Smart Technology Hubin työmaan alta. Suuret maanalaiset infratyöt hoidettiin sujuvasti ja ennätysajassa voimantuotannon häiriintymättä. Uusi naapurimme Smart Tech Hub mahdollistaa alueen laajamittaista kehittämistä.

Investointipäätös EPV:n viidennestä tuulivoimapuistosta

EPV Tuulivoima ja uusi teknologia -liiketoiminta-alueen merkittävin investointipäätös oli 21 uuden tuulivoimalan rakentaminen Teuvalle. Nämä tuulivoimalat lisäävät huomattavasti uusiutuvan sähkön osuutta energiantuotantopaletissamme. Teuvan tuulivoimapuisto on EPV:n viides teollisen mittakaavan tuulivoimapuisto, mutta samalla myös ensimmäinen täysin markkinaehtoisesti rakennettava puistomme. Tämä on tärkeä virstanpylväs EPV:n tuulivoimarakentamisen historiassa.

Verkkoliiketoiminnan vuosi oli monien tuulivoimaliittymien vuoksi varsin vilkas. Myös kasvihuonepuolella liityttiin verkkoon aktiivisesti. Kyseessä oli myös ensimmäinen vuosi, kun aiemmin erilliset alueverkkoyhtiöt toimivat saman yhtiön alla. Vuosi sujui erittäin hyvin, ja verkon toimintavarmuus säilyi alueellamme hyvänä läpi vuoden.

Ydinvoimalaitoksissa tehtiin tuotantoennätyksiä

Olkiluodon ydinvoimalaitokset 1 ja 2 hipoivat vuonna 2019 tuotantoennätyksiänsä. Olkiluoto 3:n valmistuminen kohtasi sen sijaan takapakkia, kun valmistumisaikaa ja kaupalliseen käyttöön siirtymistä lykättiin vuoteen 2021. Vesivoiman osalta tuotantovuosi oli normaali. Sopimuksemme Rapid Powerin kanssa Norjan vesivoimatuotannosta loppui vuoden 2019 loppuun.

Valmistaudumme päästöttömään energiajärjestelmään ja odotamme teknologian kehittymistä

EPV työstää parhaillaan uutta strategiaansa. Toimintamme suuri viitekehys on työ energiantuotannon päästöjen vähentämiseksi, kunnes ne ovat nollassa. Siksi myös strategiamme kulmakivenä on tähtäin täysin päästöttömään sähkö- ja lämpöjärjestelmään. Päästöttömyyden saavuttaminen ei ole helppoa, eikä tulevaisuuden teknologioita ole vielä käytössä, joten joudumme ennakoimaan ja osittain myös odottamaan niiden kehitystä. Katsomme tulevaisuuteen kuitenkin erittäin positiivisesti, sillä viimeisen 10 vuoden aikana on syntynyt teknologioita edullisen uusiutuvan sähkön tuotantoon. Seuraavan kymmenen vuoden aikana täytyy kehittää teknologioita, joilla niitä voidaan täysmääräisesti hyödyntää.

Päästöttömän sähkö- ja lämpöjärjestelmän toimimiseksi tarvitaan synteettisiä polttoaineita, joiden valmistukseen kehitetään maailmalla parhaillaan erilaisia teknologioita. Synteettisen polttoaineen avulla siirrytään kokonaan uudenlaiseen energiasysteemiin. Uskomme, että uusiutuvaa sähköenergiaa voidaan tulevaisuudessa varastoida synteettiseksi polttoaineeksi ja polttoaineesta takaisin sähkö- tai lämpöenergiaksi – tarpeen mukaan. Synteettisen polttoaineen tehtävä on korvata fossiiliset polttoaineet varavoimana ja säätövoimana.

Henkilöstö on kaiken kehityksen voima

Edessämme on mielenkiintoisia aikoja, paljon selvitettäviä, eteenpäin vietäviä ja kehitettäviä asioita. Tähän työhön tarvitsemme huippuasiantuntijoita – eli omaa henkilöstöämme. Haluankin lämpimästi kiittää kaikkia työntekijöitämme sekä yhteistyökumppaneitamme äärimmäisen tärkeästä työstä yhä tehokkaamman ja päästöttömämmän energiantuotannon eteen.

Rami Vuola