EPV TUULIVOIMA JA UUSI TEKNOLOGIA

EPV Tuulivoima ja uusi teknologia -liiketoiminta-alueen tavoitteena on lisätä päästöttömän energiatuotannon osuutta konsernissa.

EPV:n Tuulivoima ja uusi teknologia -liiketoiminta-alueella investoidaan voimakkaasti tuulivoiman lisäämiseen. Seuraavan tuulivoimapuistohankkeen myötä EPV:n tuulituotanto tulee ylittämään jo yhden terawattitunnin rajan. Teknologian nopea kehitys näkyy uudessa puistossa, niiden voimaloissa ja tuotantomäärissä.

EPV jatkoi suuria panostuksia uusiin tuulivoimantuotantohankkeisiin. Vuoden tärkein asia oli investointipäätös Teuvan Paskoonharjun tuulivoimapuiston 21 seuraavasta voimalasta. Kyseessä on suuri virstanpylväs, eli EPV:n ensimmäinen markkinaehtoinen ilman yhteiskunnan tukea tehtävä tuulivoimapuistoinvestointi. Alueella on ennestään kaksi voimalaa. Valmistuessaan koko puisto on EPV:n viides teollisen mittakaavan tuulivoimapuisto, ja sen vuotuinen tuotto on noin 400 000 megawattituntia.

Ilman yhteiskunnan tukea rakennettava teollisen kokoluokan tuulivoimapuisto on ollut EPV:n lähtökohtana tuulivoimaliiketoiminnan alkumetreiltä asti.

– Teuvan hankkeen valmistumisen myötä EPV Energia -konsernin tuulivoimayhtiöiden vuotuinen tuulivoimatuotanto tulee ylittämään jo merkittävän yhden terawattitunnin rajan, toimialueen liiketoimintajohtaja ja EPV Tuulivoiman toimitusjohtaja Frans Liski kertoo.

Tuulivoimateknologian kehittyminen kasvattaa voimaloita, tuotantovolyymia ja puistojen elinikää

Tuulivoimateknologia on kehittynyt vauhdilla viimeiset vuodet, mikä näkyy konkreettisesti sekä suuremmissa tuulivoimaloissa että kasvavissa tuotantomäärissä.

– Teuvalle rakennetaan uudentyppiset voimalat, joiden roottorin halkaisija on kasvanut jo 150 metriin, ja konehuoneet sijaitsevat noin 155 metrin korkeudessa, Liski kertoo.

Teknologian kehittymisen ansiosta Teuvan puiston eliniäksi on arvioitu jopa 30 vuotta, mikä lisää entisestään investoinnin kustannustehokkuutta.

EPV:n tuulivoiman kehitys viimeisen kymmenen vuoden aikana

Uusien tuulipuistojen investointivalmistelut jatkuivat

Vuonna 2019 tuulisuus oli tasaista, ja EPV:n nykyisten tuulivoimapuistojen tuotanto kasvoi. Metsälän puistossa ilmaantunut siipivaurio korjattiin. EPV jatkoi myös useiden tuulivoimahankkeiden investointivalmisteluita. Uusia tuulivoimapuistoja kaavaillaan esimerkiksi Närpiöön, Laihialle, Simoon ja Kuusamoon.

Merituulen kehittymisen seuranta jatkuu

EPV on osakkaana Rajakiiri Oy:ssä ja Suomen Merituuli Oy:ssa ja seuraa jatkuvasti teknologiakehitystä myös tällä saralla. Tuulivoimaloiden kustannuskehitys maalla on ollut niin suotuisaa, että odotukset kasvavat myös merituulipuolella.

– Pidämme teknologiaa silmällä mahdollisia 2020-luvun hankevalmisteluita varten, Liski toteaa.

Aurinkovoiman ja energian varastoinnin kehitykseen valmistaudutaan

Tuulivoiman ennakoimattoman nopea kehitys on opettanut EPV:n varautumaan myös teollisen mittakaavan aurinkovoiman ja energiavarastoinnin arkipäiväistymiseen, vaikka ne eivät vielä olisikaan taloudellisesti kannattavia. Uusiutuvien energianlähteiden kausi- ja tuotantovaihtelun haasteet kaipaavat edelleen pitävää ratkaisua.

Teollisen mittakaavan energiavarastointi ja sen kehitys ovat EPV:llä jatkuvan tutkimuksen ja seurannan alla. EPV valmisteli vuoden 2019 aikana jo omaa energiavarastodemoa ja teki koelaitossuunnitelmia.

– Demonstraatiolaitoksen käyttö olisi tarkoitettu ensisijaisesti taajuusmarkkinoille. Seurasimme edelleen teknologioita ja teimme sähkön varastoinnin koelaitosvalmisteluita. Tavoitteemme on edetä investointeihin pienemmillä askelilla ennen laajempaa hanketta, Liski kertoo.

Aurinkoenergian tutkimiseen EPV:llä on edelleen käytössä oma erillinen mittauslaitoksensa Alavuden Vuorennevalla. Laitoksessa tutkitaan auringonsäteilyä ja paneelien tuottoa, jotta EPV saa kokemusta aurinkovoiman käyttäytymisestä Suomessa teollisessa mittakaavassa. Samalla kerätään tulevaisuuden varalta oppia, mitä mahdollisessa suuressa aurinkopuistossa on otettava huomioon.

Tuulivoimaa EPV Energialle