TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2019201820192018
9. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.1 4581 4511 2541 251
Lisäykset 9703
Vähennykset-170 -1 2370
Hankintameno 31.12.1 4501 458181 254
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.-402-322-360-300
Vähennysten kertyneet poistot 003600
Tilikauden poistot -80-800-60
Kirjanpitoarvo 31.12.9681 05718894
Liikearvo
Hankintameno 1.1. 6 000 6 00000
Hankintameno 31.12.6 0006 00000
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.-4 000-3 60000
Tilikauden poistot -400-40000
Kirjanpitoarvo 31.12.1 6002 00000
Päästövähenemät
Hankintameno 1.1.3 7504 1473 7504 147
Lisäykset 6831 0586831 058
Vähennykset -1 327 -1 455 -1 327 -1 455
Hankintameno 31.12. 3 106 3 750 3 106 3 750
Kirjanpitoarvo 31.12.3 1063 7503 1063 750
Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1.26 60418 5584 7934 790
Lisäykset 1668 0461)724
Vähennykset00 -1 238-1
Hankintameno 31.12.26 77026 6043 6284 793
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.-8 601-7 195-3 911-3 559
Vähennysten kertyneet poistot001 1841
Tilikauden poistot -1 389 -1 407-311-353
Kirjanpitoarvo 31.12.16 78018 003589883
1) lisäykset pääosin tuulivoimainvestointeja
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1.37 81330 1579 79810 189
Lisäykset 8589 1117551 065
Vähennykset -1 344 -1 455 -3 802 -1 456
Hankintameno 31.12.37 32637 8136 7519 798
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.-13 003-11 116-4 271-3 859
Vähennysten kertyneet poistot001 5441
Tilikauden poistot -1 869 -1 887-311-413
Kirjanpitoarvo 31.12. 22 454 24 810 3 713 5 528
10. AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa-alueet
Hankintameno 1.1.10 8296 4052 5492 529
Lisäykset 2 2653 9031 54519
Vähennykset-2 370-131-2 1020
Siirrot erien välillä50965200
Hankintameno 31.12. 11 233 10 829 1 992 2 549
Kirjanpitoarvo 31.12.11 23310 8291 9922 549
Maa-alueiden hankintamenoon sisältyvät arvonkorotukset
Hankintameno 1.1.1 6821 6821 6821 682
Vähennykset -1 6820 -1 6820
Arvonkorotukset 31.12.01 68201 682
Arvonkorotus perustuu todennäköiseen luovutushintaan.
Arvonkorotuksen laskennallinen vero-osuus03360336
Turvevarat
Hankintameno 1.1.4 4831 15100
Lisäykset 88 3 33200
Hankintameno 31.12.4 5714 48300
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.-187-7100
Tilikauden poistot -146-11700
Kirjanpitoarvo 31.12.4 2374 29600
Rakennukset
Hankintameno 1.1.79 08849 1605 9245 906
Lisäykset17829 9281)1618
Vähennykset-8860 -2 9630
Hankintameno 31.12.78 37979 0882 9785 924
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.-14 093-10 973-4 139-3 990
Vähennysten kertyneet poistot76701 8120
Tilikauden poistot -3 081 -3 120-53-150
Kirjanpitoarvo 31.12.61 97264 9955971 784
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.382 656256 55220 86820 846
Lisäykset3 881126 2331)19722
Vähennykset-429-129 -15 4700
Hankintameno 31.12.386 108382 6565 59620 868
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.-82 309-63 443-10 208-9 549
Vähennysten kertyneet poistot1761295 1190
Tilikauden poistot -19 239 -18 995-95-659
Kirjanpitoarvo 31.12.284 736300 34841110 660
Kirjanpitoarvosta 31.12. tuotantotoiminnan koneiden ja laitteiden osuus284 445299 18025810 478
1) lisäykset pääosin tuulivoimainvestointeja
Siirtoverkosto
Hankintameno 1.1.72 51572 13650 94653 751
Lisäykset9 6253 214031
Vähennykset -2 180 -2 835 -50 815 -2 835
Hankintameno 31.12.79 96072 51513250 946
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.-21 224-19 420-19 257-17 998
Vähennysten kertyneet poistot43664619 126646
Tilikauden poistot -2 519 -2 4500 -1 905
Kirjanpitoarvo 31.12.56 65251 291031 689
Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 1 081 1 08100
Hankintameno 31.12.1 0811 08100
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.-719-64600
Tilikauden poistot -72-7200
Kirjanpitoarvo 31.12.29036200
Keskeneräiset turvehankinnat
Hankintameno 1.1.1 3925 47900
Lisäykset060200
Vähennykset-556-4 03800
Siirrot erien välillä-509-65200
Hankintameno 31.12.328 1 39200
Kirjanpitoarvo 31.12.3281 39200
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1.14 897138 52641046
Lisäykset34 5908 98311368
Vähennykset -9 815 - 132 611-210-3
Hankintameno 31.12. 39 672 14 897211410
Kirjanpitoarvo 31.12.39 67214 897211410
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1.566 942530 49080 69783 078
Lisäykset50 626176 1961 770458
Vähennykset -16 237 - 139 744 -71 559 -2 838
Hankintameno 31.12.601 331566 94210 90880 697
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.-118 532-94 553-33 604-31 536
Vähennysten kertyneet poistot1 37977526 056646
Tilikauden poistot -25 058 -24 754-148 -2 714
Kirjanpitoarvo 31.12. 459 120 448 410 3 211 47 093
11. AKTIVOIDUT KORKOMENOT
Aktivoitu tilikaudella2858300
Aktivoituja korkomenoja poistamatta
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat285000
Muut pitkävaikutteiset menot13414100
Rakennukset ja rakennelmat64767700
Koneet ja kalusto 3 517 3 74100
4 583 4 55900
12. SIJOITUKSET
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Hankintameno 1.1.264264152 136140 783
Lisäykset00 11 809 11 353
Hankintameno 31.12.264264 163 945 152 136
Kirjanpitoarvo 31.12.264264163 945152 136
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Hankintameno 1.1.151 815166 249144 485155 767
Vähennykset -13 726 -14 434 -13 095 -11 282
Hankintameno 31.12. 138 089 151 815 131 390 144 485
Kirjanpitoarvo 31.12.138 089151 815131 390144 485
Muut osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1.1.5 1965 3705 1965 370
Lisäykset042042
Vähennykset-3-216-3-216
Hankintameno 31.12. 5 193 5 196 5 193 5 196
Kirjanpitoarvo 31.12.5 1935 1965 1935 196
Sijoitukset yhteensä
Hankintameno 1.1.157 274171 883301 816301 919
Lisäykset04211 80911 394
Vähennykset -13 728 -14 650 -13 097 -11 497
Hankintameno 31.12. 143 546 157 274 300 529 301 816
Kirjanpitoarvo 31.12. 143 546 157 274 300 529 301 816
TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
SIJOITUKSET
Yhtiön nimiKotipaikkaKonsernin omistusosuus-%Konsernin äänivaltaosuus-%Emoyhtiön omistusosuus-%Emoyhtiön omistamat osakkeet
KplKirjanpitoarvo
Osuudet saman konsernin yrityksissä
EPV Alueverkko OyVaasa100,0100,0100,017 00017 455
EPV Bioturve OyVaasa100,0100,0100,01 0006 150
EPV Tase OyVaasa100,0100,0100,0500500
EPV Teollisuusverkot Oy (A)Vaasa90,090,090,0903
EPV Tuulivoima Oy (A)Vaasa100,0100,0100,05642 678
EPV Tuulivoima Oy (B)Vaasa100,0100,0100,05 20025 933
EPV Tuulivoima Oy (C)Vaasa100,0100,0100,04 70023 500
EPV Tuulivoima Oy (D) Vaasa100,0100,0100,010 00050 000
EPV Tuulivoima Oy (E) Vaasa100,0100,0100,04362 072
EPV Tuulivoima Oy (E) *)Vaasa100,0100,0100,02 00010 000
Rajakiiri Oy (A)Tornio60,260,260,29 4313 313
Rajakiiri Oy (B)Tornio75,275,275,25 7624 246
Seinäjoen Voima OyVaasa100,0100,0100,01 0011 353
Tornion Voima OyTornio100,0100,0100,07 50015 008
Vaasan Voima OyVaasa100,0100,0100,02 5003
Vaasan Voima Oy *)Vaasa100,0100,0100,01 0001 470
Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt OyVaasa100,0100,0100,04 000264
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
EPM Metsä OyVaasa50,050,050,0200 000174
Rapid Power OyVaasa50,050,050,05 0045 004
Suomen Merituuli OyHelsinki50,050,050,01 0001 000
Vaskiluodon Voima OyVaasa50,050,050,0300505
Raahen Voima OyRaahe25,025,025,0675 6258 376
Voimapiha Oy (A)Helsinki16,732,716,7200 00020 000
Woodtracker OyEspoo17,617,617,630 00030
Pohjolan Voima Oyj (A)5,2692 5497 793
Pohjolan Voima Oyj (B)3,2230 5582 735
Pohjolan Voima Oyj (B2)5,3297 41820 669
Pohjolan Voima Oyj (C2)3,211 624138
Pohjolan Voima Oyj (C)14,3318 041467
Pohjolan Voima Oyj (M)3,09 355331
Pohjolan Voima Oyj (V)21,5 224 735 3 952
5,51 784 28036 085
Teollisuuden Voima Oyj (A)6,644 562 21311 399
Teollisuuden Voima Oyj (B)6,6 44 562 203 47 000
6,489 124 41658 399
Manga LNG Oy5,01 389 8851 818
Emoyhtiön omistamat muut osakkeet ja osuudet
Suomen Energiavarat Oy (A)Vaasa100,04 4003
Suomen Energiavarat Oy (B)Vaasa3,91 1764 998
Muut 192
300 529
*) Merkintäoikeustodistus
TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2019201820192018
13. VAIHTO-OMAISUUS
Voimalaitosten polttoaineet6 4466 18600
Ennakkomaksut73007300
7 176 5 9407300
14. PITKÄAIKAISET SAAMISET
Lainasaamiset45 03645 03745 03645 037
Maksamaton osakepääoma 1)20 000020 0000
Muut pitkäaikaiset saamiset194257148199
65 230 45 295 65 185 45 236
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset--420420
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Lainasaamiset44 51644 51644 51644 516
15. LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset32 58041 56513 21817 108
Lainasaamiset006 0507 858
Maksamaton osakepääoma 1)9 00009 0000
Siirtosaamiset *)13 04012 1842 7272 879
Muut saamiset 15 329 12 452544436
69 949 66 201 31 538 28 281
1) Osakeantisaamiset liittyvät tuulivoimainvestointeihin
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset--11
Lainasaamiset--6 0507 858
Muut saamiset--178111
--6 2297 971
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Myyntisaamiset3 0456 6234150
Siirtosaamiset2 3302 7002 3302 700
Muut saamiset4854381915
5 8609 7612 3902 765
*) Siirtosaamisten olennaiset erät
Jaksotetut sähkön ostot2 4882 6472 4882 647
Jaksotetut sähkön ja lämmön myynnit57999206
Jaksotetut energiatuet8 6807 66600
Jaksotetut korkotuotot2095318453
Jaksotetut vakuutusmaksut803906
Muut 1 00478654167
13 04012 1842 7272 879
16. OMA PÄÄOMA
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1.13 77313 46913 77313 469
Osakepääoman korotus03040304
Osakepääoma 31.12.13 77313 77313 77313 773
Osakeanti 1.1.04210421
Rekisteröimätön osakepääoma66306630
Siirto osakepääomaan0-2810-281
Merkintäsitoumusten raukeaminen0-1400-140
Osakeanti 31.12.66306630
Ylikurssirahasto 1.1.51 93351 93351 93351 933
Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon -51 9330 -51 9330
Ylikurssirahasto 31.12.051 933051 933
Arvonkorotusrahasto 1.1.1 2451 2451 2451 245
Arvonkorotuksen purku -1 2450 -1 2450
Arvonkorotusrahasto 31.12.01 24501 245
Vararahasto 1.1.5 2735 2735 2735 273
Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon -5 2730 -5 2730
Vararahasto 31.12.05 27305 273
Sidottu oma pääoma yhteensä14 43672 22314 43672 223
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.191 144197 892191 144197 892
Siirrot sidotun oman pääoman rahastoista57 205057 2050
Osakeanti38 3371 32738 3371 327
Merkintäsitoumusten raukeaminen0-8 0740-8 074
Palautus osakkeenomistajille -28 1910 -28 1910
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.258 496191 144258 496191 144
Tulos edellisiltä tilikausilta 1.1.82 45086 17916 63616 635
Arvonkorotuksen purku-4370-4370
Tulos edellisiltä tilikausilta 31.12.82 01386 17916 19916 635
Tilikauden tulos15 757-3 7292 6081
Vapaa oma pääoma yhteensä356 265273 594277 303207 780
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 370 701 345 817 291 739 280 003
Poistoero
Poistoerosta omaan pääomaan kirjattu osuus 77 957 60 956--
Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12.
Edellisten tilikausien tulos--16 19916 635
Tilikauden tulos--2 6081
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto-- 258 496 191 144
-- 277 303 207 780
TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
Osakepääoma osakelajeittainkpl1 000 €
A1-sarja
- oikeus saada yhtiön Teollisuuden Voima Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella Olkiluoto 1-, Olkiluoto 2- ja Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksiköiltä saama ydinvoimalla tuotettu sähkö 3 630 8986 173
A2-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oyj:n B-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 1- ja Olkiluoto 2 -ydinvoimalaitosyksiköiltä saama ydinvoimalla tuotettu sähkö 250 000425
A3-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oyj:n B2-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksiköltä saama ydinvoimalla tuotettu sähkö600 4861 021
B-sarja
- oikeus saada yhtiön Teollisuuden Voima Oyj:n C-sarjan ja Pohjolan Voima Oyj:n C2-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa Meri-Porin hiilivoimalaitoksella tuotettu sähkö64 653110
C-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oyj:n M-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa Mussalon Voima Oy:ssä tuotettu sähkö 20 51735
D1-sarja
- oikeus saada yhtiön Vaskiluodon Voima Oy:n tai 1.1.2023 alkaen Vaasan Voima Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama Vaskiluodon voimalaitoksella tuotettu sähkö 562 500956
D2-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oyj:n V-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa Vaskiluodon Voima Oy:n Vaasan lämpövoimalaitoksella tuotettu sähkö 113 091192
D3-sarja
- oikeus saada yhtiön Seinäjoen Voima Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama Seinäjoen lämpövoimalaitoksella tuotettu sähkö13 50023
E1-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oyj:n A-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa vesivoimalla Suomessa tuotettu sähkö 543 375924
E2-sarja
- oikeus saada yhtiön osakkuusyhtiön Rapid Power Oy:n yhtiölle välittämä Norjassa vesivoimalla tuotettu ja Suomeen siirretty sähkö 265 440451
E3-sarja
- oikeus saada yhtiön Voimapiha Oy:n A-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa vesivoimalla Ruotsissa tuotettu sähkö110 000187
F-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oyj:n C-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa Tahkoluodon ja Kristiinan voimalaitoksilla tuotettu sähkö197 964337
G-sarja
- oikeus muihin osakesarjoihin sisältymättömiin tuottoihin ja maksuvelvollisuus vastaaviin kuluihin 302 400514
M-sarja
- oikeus saada yhtiön Manga LNG Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama nesteytetty maakaasu (LNG) 6 00010
P1-sarja
- oikeus saada yhtiön kolmansilta hankkimat päästövähenemäoikeudet ja velvollisuus vastata asianomaisen oikeuksien hankinnan yhtiölle aiheuttamista kiinteistä kustannuksista omistamansa P1-sarjan osakemäärän suhteessa ja muuttuvista kustannuksista ottamiensa oikeuksien suhteessa74 000126
P2-sarja
- oikeus saada yhtiön kolmansilta vuonna 2011 tai myöhemmin tehtyjen hankintapäätösten perusteella hankitut päästövähenemäoikeudet ja velvollisuus vastata asianomaisen oikeuksien hankinnan yhtiölle aiheuttamista kiinteistä kustannuksista omistamansa P2-sarjan osakemäärän suhteessa ja muuttuvista kustannuksista ottamiensa oikeuksien suhteessa 43 80074
T1-sarja
- oikeus saada yhtiön Tornion Voima Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama Tornion lämpövoimalaitoksella tuotettu sähkö 120 000204
T2-sarja
- oikeus saada yhtiön Raahen Voima Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama Raahen CHP-voimalaitoksella tuotettu sähkö49 53184
W1-sarja
- oikeus saada yhtiön Rajakiiri Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö86 971148
W2-sarja
- oikeus saada yhtiön EPV Tuulivoima Oy:n A-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö26 75645
W3-sarja
- oikeus saada yhtiön Suomen Merituuli Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö4 9878
W4-sarja
- oikeus saada yhtiön EPV Tuulivoima Oy:n B-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö259 325441
W5-sarja
- oikeus saada yhtiön EPV Tuulivoima Oy:n C-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö235 000400
W6-sarja
- oikeus saada yhtiön EPV Tuulivoima Oy:n D-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö500 000850
W7-sarja *)
- oikeus saada yhtiön EPV Tuulivoima Oy:n E-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö20 70035
8 101 89413 773
Kunkin osakesarjan omistajat vastaavat ao. sarjan kiinteistä kustannuksista osakemäärien suhteessa ja muuttuvista kustannuksista ottamiensa energiamäärien suhteessa.
*) Rekisteröimättömät osakeannit

 

YhtiökokouspäivämääräOsakesarja
Suunnattu anti
Määrä kplMerkintähinta yhteensä 1000 €Osakepääoma 1000 €SVOP 1000 €
Maksamattomat
14.11.2019W7290 00029 00049328 507
Maksetut
14.11.2019W7100 00010 0001709 830
390 000 39 000663 38 337

 

TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2019201820192018
17. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Laskennallinen verovelka kertyneestä poistoerosta 20 536 17 0870 3 807
18. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lainat rahoituslaitoksilta211 752269 51838 10438 104
Muut pitkäaikaiset velat 88 139 87 154 72 318 72 489
299 891 356 672 110 422 110 593
Velat saman konsernin yrityksille
Muut pitkäaikaiset velat--0200
Velat omistusyhteysyrityksille
Muut pitkäaikaiset velat74 11974 08972 31972 289
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
Lainat rahoituslaitoksilta3 47813 55700
Muut pitkäaikaiset lainat 72 319 72 289 72 319 72 289
75 797 85 846 72 319 72 289
19. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lainat rahoituslaitoksilta81 76643 552021 664
Muut lyhytaikaiset lainat1 69101 6910
Saadut ennakot1 8115 31600
Ostovelat36 11529 85415 45019 037
Siirtovelat *)8 2608 5645 0244 559
Muut lyhytaikaiset velat 7 531 12 512573 1 517
137 173 99 799 22 738 46 776
Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat--3 8374 049
Muut lyhytaikaiset velat--200200
--4 0374 249
Velat omistusyhteysyrityksille
Ostovelat12 73614 17711 44113 751
Muut lyhytaikaiset velat 2 189364 2 064364
14 92514 54113 50514 115
*) Siirtovelkojen olennaiset erät
Sähkön myynnit2 9793 3362 9793 274
Korkokulut1 7461 920579665
Henkilöstökulujaksotukset1 4951 208831615
Jaksotetut verot87806320
Muut 1 160 2 10034
8 2608 5645 0244 559
20. VASTUUSITOUMUKSET
Tililimiittisopimukset
Myönnetyn limiitin kokonaismäärä73 00050 00013 00013 000
Käytössä13 98012 82500
Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Seuraavalla tilikaudella maksettavat43503442
Myöhemmin maksettavat56653641
991157084
Pantatut osakkeet, osakkeiden kirjanpitoarvo
Omistusyhteysyrityksen velasta1 8181 8181 8181 818
Takaukset
Omistusyhteysyrityksen velasta5 6109 1605 6109 160
Muun yrityksen velasta1 6101 7601 6101 760
Muut vastuut
Konserniyhtiön puolesta76 8828 89376 8828 893
Muut omat vastuut32 73929 19721 84621 846
Emoyhtiön toimitilojen pitkäaikaista vuokrasopimusta on jatkettu kolmella vuodella alkaen 1.1.2020. Sopimuksesta aiheutuu yhtiölle vuokravastuu.
Tuulivoimahankkeisiin liittyy tavanomaiset, pitkäaikaiset vuokravastuut maanomistajille sekä vastuu tuotannon loppuessa laitteiden purkamisesta sekä kohteen ennallistamisesta.
21. JOHDANNAISSOPIMUKSET
Korkojohdannaiset
Yhtiön rahoituspolitiikan mukaisesti johdannaissopimuksia solmitaan vain suojaustarkoituksessa. Koronvaihtosopimuksilla suojataan vieraan pääoman korkoriskiä muuntamalla vaihtuvakorkoiset lainat kiinteäkorkoisiksi. Suojaussuhteet ovat olennaisilta osin tehokkaita, poislukien negatiivisten viitekorkojen vaikutusta sopimuksiin, jotka erääntyvät ennen vuotta 2023. Suojattava riski ja suojausinstrumentti vastaavat ehdoiltaan muilta osin toisiaan. Sopimukset päättyvät vuosien 2020 - 2026 aikana. Koronvaihtosopimusten käypä arvo tilinpäätöshetkellä on paras arvio tulevista korkokuluista, joita sopimukset aiheuttavat vaikuttaen tulevien tilikausien korkokuluihin.
Sopimukset,jotka erääntyvät ennen vuotta 2023
Nimellisarvo27 000-16 000-
Käypä arvo-309--124-
Sopimukset,jotka erääntyvät vuonna 2023 tai myöhemmin
Nimellisarvo179 267-39 000-
Käypä arvo-5 437--1 408-
22. PÄÄSTÖOIKEUDETKonserniEmoyhtiö
Päästökauppajakso2019-20202018-20202019-20202018-2020
tn CO2 tn CO2 tn CO2 tn CO2
Myönnetyt maksuttomat päästöoikeudet245 926371 948--
Vuositasolle allokoituna127 540126 022--
Päästöoikeuksien käyttö 2019 2018 2019 2018
tn CO2 tn CO2 tn CO2 tn CO2
Päästömäärät 735 158846 018--
Vastikkeetta myönnetyt päästöoikeudet 1.1.-127 540-126 022--
Päästöoikeuksien osto-620 000-671 000--
Päästövähenemien osto (CER)-2540--
Alijäämä (+) / ylijäämä (-)-12 63648 996--
Myönnetyt käytettävissä olevat maksuttomat päästöoikeudet 31.12.240 231389 542--