Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 277 302 520,55 euroa, josta tilikauden tulos on 2 608 268,97 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Vaasassa 16. maaliskuuta 2020

 

Miapetra Kumpula-Natri
Puheenjohtaja
Olli Arola

 

Stefan Damlin

 

Marko Haapala

 

Vesa Hätilä

 

Pekka Manninen

 

Mikko Rajala

 

Anders Renvall

 

Joakim Strand

 

Markku Vartia

 

Rami Vuola
Toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

 

Helsingissä 19. maaliskuuta 2020

ERNST & YOUNG OY

Tilintarkastusyhteisö

Mikko Rytilahti
KHT
Tatu Huhtala
KHT